فوق روان کننده

سلام

یکی از افزودنی هایی که باید در بتن های سبک بکار برد فوق روان کننده ها می باشد که دوستان حتماْ با مشکلاتی در این زمینه مواجه شده اند.

عمده این مشکلات به دلیل کم بودن غلظت(یا همون آب بستن به ...)و یا تاریخ مصرف گذشته بودن محصول می باشد و همچنین قیمت ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومانی آن می باشد.

اگر شما در کارتان نیاز به مصرف فوق روان کننده دارید حتماْ از نفتالین استفاده نمایید اگر چه در بازار ایران گرانتر است ولی به دلیل حبابزایی کم ایده آل می باشد ودر خصوص سایر موارد هم اگر نگرانی دارید می توانم مرجعی را حضورتان معرفی کنم که نوع مرغوب آنرا با قیمت ۶۰۰ تومان در اختیارتان قرار بدهند ولی حتماْ تست مربوط به حبابزایی در مورد هر نوع روان کننده مصرفی در بتن انجام دهید.

/ 0 نظر / 2 بازدید