سلام

قابل توجه دوستان عزيزی که رشته تحصيلی آنها معماری می باشد:

يکی از کاربردهای جديد بتن سبک خصوصاْ بتنهای گازی کاريرد آنها در نماهای ساختمانی می باشد نمايی که در عين سبکی بسيار شکل پذير و زيبا می باشد و در برابر شرایط جوی مقاوم. با استفاده از تکنولوژيهای جديد نيز بتنهای سبکی توليد گرديده که نور را تا حدودی از خود عبور می دهند.

البته بتن سبک از بيش از ۲۰۰۰ سال پيش به کمک معماران آمده که نمونه بارز آن گنبد The pantheon dome در ايتاليا می باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید