اخطار اخطار

به سازندگان محترم ساختمانها ومصالح فروشان اخيرا تعدادی از افراد که به خيالشان کشف جديدی کرده انداقدام به توليد بتن سبک با يونوليت عادی نمودندازهمين جا خدمت شما سروران عرض می کنم يونوليت معمولی از سمی ترين و خطرناک ترين ساخته های دست بشری است که برای اثبات اين ادعا همين بس که هيتلر از آن استفاده ضدبشری میکرده البته نوعی از اين يونوليت نيز توليد می شود که مشکلی ايجاد نمی کند که حتی خوشباورترين افراد در ايران نيز به استفاده توليد کنندگان از اين نوع خاص يونوليت شک می کنند.

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
گلنازی

سلام منشاء سمی بودن يونوليت معمولی کجاست؟ استفاده هيتلر از آن نميتواند دليل اين ادعا باشد.کما اينکه با آب هم هيتلر عده هی را خفه کرد. متشکرم توضيح دهيد. گلنازی

گلنازی

سلام منشاء سمی بودن يونوليت معمولی کجاست؟ استفاده هيتلر از آن نميتواند دليل اين ادعا باشد.کما اينکه با آب هم هيتلر عده هی را خفه کرد. متشکرم توضيح دهيد. گلنازی