ظرفیت خطوط تولید

سلام

دوستان و خوانندگان محترم وبلاگ از من تقاضا کردند در مورد ظرفیت تولید ماشین آلات مطالبی را عرض نمایم:

قبل از اینکه به صورت مستقیم تعاریف مربوط به ظرفیت را بیان کنم ذکر این چند جمله را ضروری می دانم؛ یک خط تولید شامل دستگاهها و یا فرآیندهای مختلفی می باشند ومحصول زمانی تولید می گردد که این تجهیزات و فرآیندها علاوه بر کارکرد صحیح بتوانند با همانگی سایر قسمتها و طی فرآیندهای مورد نیاز، یک مسیر از پیش تعیین شده را طی نمایند؛ به عنوان مثال: برای تولید بتن معمولی ابتدا ماسه و شن توزین شده، و به همراه آب مورد نیاز به میکسر هدایت می شوند (فرآیند1) سپس میکسر با مخلوط کردن کامل، بتن را تولید می نماید و به داخل ماشین حمل منتقل می نماید، اگر یکی از این دو فرآیند در انجام کار خود بر اساس ترتیب عمل ننماید یعنی اول میکسر کارکند و سپس مواد اولیه توزین گردند مطمئناً چیزی به نام بتن تولید نخواهد شد. پس علاوه بر وجود تجهیزات هماهنگی بین این تجهیزات تعیین کننده می باشد.

دو نوع ظرفیت در خصوص ماشین آلات بیان می شود : 1- ظرفیت اسمی 2- ظرفیت واقعی

ظرفیت اسمی: این ظرفیت در واقع ظرفیت یک دستگاه بدون در نظر گرفتن انجام کارمشترک ماشین با سایر قسمتهای خطوط تولید می باشد پس ظرفیت اسمی در واقع ظرفیت کاری یک ماشین به صورت تک بوده و عواملی مانند زمان بارگیری و تخلیه در آن لحاظ نمی گردد؛ در مورد خطوط تولید کمترین میزان کارکرد اسمی دستگاههای موجود در خط تولید را می توان ظرفیت اسمی خط تولید در نظر گرفت.

ظرفیت واقعی: این ظرفیت با توجه به زمان مورد نیاز جهت انجام یک کار مشترک بین تجهیزات و ماشین آلات یک خط تولید در نظر گرفته می شود در ضمن ظرفیت واقعی تولید محصول با در نظر گرفتن میزان افت و ضایعات محاسبه می گردد.

/ 0 نظر / 17 بازدید