دستگاه تولید بتن سبک

سلام

تعدادی از شما دوستان در خصوص ایستگاه مرکزی خط تولید سوالاتی را مطرح نمودید که تصمیم گرفتم با توجه به وضعیت تاسف بار ماشین سازی در داخل کشور یک نمونه از ایستگاه مرکزی ساخت کشور آلمان را برای شما شرح دهم:

Description

The MIX Station CLC M2-800 /  MIX Station CLC  M2-1500 version  is a ready to use foamed concrete system. It consists of a mixer, the foaming system and a screweing pump for the ready mixed foamed concrete. The foamed concrete machine can be easily picked up by a forklift and be transported on a small truck from construction side to construction side. No premixing of foaming agent and water necessary because it is automatically done by the foamed concrete machine.

The MIX Station CLC M2-800 is suitable for the manufacturing of foamed concrete up to a density of 800 kg/cubimeter.

The MIX Station CLC M2-1500is suitable for the manufacturing of foamed concrete up to a density of 1500 kg/cubimeter.

Fields of Application

mobil use
construction site
foam concrete plant

Technical Data

Volume usable: 1000 l
Dimensions: 1950 x 1450 x 1080mm
Weight MIX Station LCC M2-800:770 kg
Weight MIX Station LCC M2-1500: 830 kg
Foamed Concrete Capacity: 10-12 m3/h
Transport distance: horizontal 80 m, vertical 30 m
Power: 14 kW, 400 V (adaptation for the US standard optional)
Foam System
Foam Output: 2 00-400 l/min adjustable
Foam Density: 2 0-110 kg/m3 adjustable
Consumption Foam Nr.1: 0.8-2.4 l/m3 foam 
Effectiveness (one liter Foam Nr.1 produces...): 400-800 liters foam adjustable

Additional components needed

non (ready to use)

Additional Components

50 m spiral hose (Ø 60 mm) with connections
10 m rubber hose (Ø 60 mm) with connections
50 m water hose with connections
30 m power supply cable with plug (32 A)
water container 1000l
remote control

قیمت این ماشین 37 هزار یورو می باشد (با در نظر گرفتن هزینه تحویل در تهران)

/ 0 نظر / 7 بازدید