سلام

ليست ثبت نامی در خواستها به ۸۰ نفر رسيده و با توجه به اينکه اينجانب فقط مجاز به رزرو ۱۰۰ عدد می باشم لطفاْ تا روز ۵ شنبه درخواست خود را ارسال فرماييد.

بسياری از دوستان عزيز در خواست داشتند اين مجموعه بر روی سی دی عرضه گردد که اين پيشنهاد را به اطلاع ناشر رساندم.

چند تن از دوستان نيز خواسته بودند که مقالات جمع آوری شده توسط اينجانب بر روی بسته نرم افزاری قرار گيرد در جواب اين عزيزان بايد عرض نمايم  در صورتی که ظرفيت بر روی بسته نرم افزاری موجود باشد حتما اين کار را انجام خواهم داد.

/ 0 نظر / 2 بازدید