فرصت مناسب برای تولید کنندگان

سلام

شاید بسیاری از تولید کنندگان محصولات سبک بتنی بدلیل رکود پیش آمده در بازار مسکن تشخیص دادند تا در زمینه های کاری دیگر سرمایه گذاری نمایند و همین مطلب با توجه به شروع ساخت و سازها از ۶ ماه دیگر موجب کمبود این دسته از مصالح عایق گردد هرگز فراموش نکنید که نیاز بازار مسکن به بیش از ١میلیون واحد مسکونی در سال است و عدم تحقق آن در بازه های زمانی مختلف تنها به دلایل سیاست بازی در بازار ساخت و ساز می باشد.

با توجه به موارد فوق پیش بینی میگردد تا ٩ ماه آینده نیاز به مصالح عایق خصوصا بتن سبک به شدت افزایش یافته و کاهش تولید موجب افزایش فزاینده قیمت این محصولات گردد.

/ 0 نظر / 2 بازدید