عمل آوری داخلی با استفاده از سبکدانه ها

با سلام

شاید یکی از مهمترین کارهای لازم جهت دوام بتن عمل آوری بتن اجرا شده می باشد ولی این کار با توجه به شرایط و تیم اجرایی کار چندان آسانی نبوده و در اغلب مواقع مورد غفلت واقع می شود.

استفاده از برخی سبکدانه ها میتواند با توجه به وجود تخلخل داخلی در این امر بسیار مفید باشد.

این مهم در کشورهای خاورمیانه بسیار ضروری بوده و بسیار مورد استقبال قرار گرفته در تاریخ 18 نوامبر سال جاری در دبی مطلبی را در یک سمینار آموزشی ارایه خواهم داد این سمینار همزمان با بر گزاری نمایشگاه BIG5  خواهد بود.

INTERNAL CURING FOR CONCRETE USING LIGHTWEIGHT AGGREGATE - See more at: http://www.middleeastconcrete.com/Content/Day-2-seminar-programme-Tuesday-18-November#sthash.Br9Z9fA6.dpuf

/ 0 نظر / 27 بازدید